Refleksjon før dagens tema

Svar på spørsmålene under. Dette er ikke spørsmål du skal «få riktig», men som får deg til å tenke over hvordan dette ser ut i livet ditt, og som forbereder deg til dag 3.

Tallsvar:
1 = Veldig uenig med påstanden.
5 = Veldig enig med påstanden.