ImF organisasjonsprosess

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

«Vi ser en bevegelse av unge og eldre som sammen vokser og modnes som Jesu disipler, former nye felleskap og forsamlinger, og misjonerer i Norge ved å dele evangeliet i ord og praktisk hverdagsdiakoni.

Vi ser tusenvis av familier som frimodig deler troen på hjemmebane og når ut til barn og unge i sitt nærmiljø.»

Dette ønsket, formulert i ImF sin strategiplan fra 2013, er fremdeles vårt ønske for enkeltpersoner, lokale fellesskap og familier innen ImF, og det er vår bønn til Gud at det må skje. 

Hvordan vi i større grad kan være med på å virkeliggjøre dette ønsket, var bakgrunnen for “GFåret 2019” og er hensikten med organisasjons-prosessen som ble vedtatt. Målet er å lande en struktur som gjør at vi kan nå lengst mulig med vårt misjonsoppdrag.

Du er en del av en kretsgruppe som skal få være med på læringsfellesskap sammen med de andre gruppene. Vi tror at det er viktig at vi nettopp kan gjennomføre denne prosessen sammen, og få frem synspunkter fra ulike generasjoner, enheter og gaver. Sammen vil vi søke Gud, samtale om viktige spørsmål og finne ut av veien videre.

Denne plattformen vil vi bruke til:

  • Individuell forberedelse: Vi legger ut aktuelle dokumenter og undervisningsvideoer som skal forberede oss til læringsfellesskap.
  • Etterarbeid: Vi legger ut evaluerings-skjema etter hver samling for å kunne gjøre forbedringer, og noen bonus-oppgaver til dem som ønsker det.
  • Innhold til samlingene: Vi legger ut agenda og innhold til kretsgruppene.
  • Notater fra samlingene: Vi legger ut dokumenter til noter til kretsgruppene slik at alt er samlet på et sted.

For å komme igang klikker du først på knappen «Logg inn for å komme i gang». Du trenger så å lage deg en bruker på web-plattformen. Når det er gjort er du klar til å starte. Velg «Veien videre – ImF organisasjonsprosess» under «Gruppe Kurs». Trykk deretter «Start kurs» og du er igang.

Gruppe Kurs

Kurs fremdrift
0% Complete
0/0 Steps