Mentorkurs

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Velkommen til ImF Ung sitt mentor-kurs. Dette er et kort innføringskurs for deg som har eller kan tenke deg å fungere i en mentor-rolle, og består av video-undervisning og refleksjonsspørsmål knyttet til til hver undervisning.

Vi tror at det å være en mentor er en utrolig viktig investering inn i voksende ledere. Ved å tjene som mentor kan du bidra til å forløse gaver og talenter Gud har langt ned i enkeltmennesker – og med det få være med å reise opp en ny generasjon ledere. Det trenger ImF og det trenger Guds rike!

Lykke til med kurset og med din mentor-gjerning!

“Frukten av en mentors gjerning, henger på andres tre”