Våre kursområder

Veien videre – ImF organisasjonsprosess

Dette kurset vil fungere som web-plattformen til ImF sin organisasjonsprosess 2020-23. Her vil du finne en oversikt over prosessen og alt av dokumenter, filmer og ressurser du trenger for å delta i prosessen – både i forberedelse, under og i mellom samlingene. Alle som skal delta i prosessen trenger derfor å bli med i dette…

Les mer

Mentorkurs

Velkommen til ImF Ung sitt mentor-kurs. Dette er et kort innføringskurs for deg som har eller kan tenke deg å fungere i en mentor-rolle, og består av video-undervisning og refleksjonsspørsmål knyttet til til hver undervisning. Vi tror at det å være en mentor er en utrolig viktig investering inn i voksende ledere. Ved å tjene…

Les mer

Neste steg – Karriereveiledning

Samfunnet idag gir oss mange valgmuligheter og mange opplever å leve i konstant endring. Hver dag står vi overfor valg, store og små. Kurset i selvledelse handler om å hjelpe deg som leder til å ta god valg og prioriteringer ut fra den du er. Hjelper deg til å forstå din historie, ha et godt…

Les mer

Mitt potensial

Velkommen til kurset Mitt Potensial. Gjennom Mitt Potensial håper vi du skal oppdage og tydeliggjøre mer av dine ferdigheter, personlige styrker og motivasjon og reflektere det du oppdager i forhold til din arbeidssituasjon. Kurset består av 2 deler. 1. Online del: Du skal se fem filmer på ca 6-8 minutter pr. film og gjøre noen refleksjoner…

Les mer

Introduksjon til persolog modellen

Velkommen til persolog introduksjons kurs. Du vil få tilgang til seks små filmer som forklarer ulike sider ved persolog grunnmodell. Dette gir en god bakgrunn for deg når du på ulike måter skal jobbe med de ulike produktene til persolog. Du kan du finner mer om dette på persolog sin hjemmeside.  Persolog gir deg hjelp til…

Les mer

Fundament masterkurs

ImFs ledertrening for Unge Voksne. Masterkurset er under utvikling, og er kun for kursledere.  MASTERKURSETFundament Masterkurs er kurslederes guide til å arrangere Fundament i sin lokale menighet / sitt menighetsnettverk. Deltakere av Fundament har egne deltakerkurs skreddersydd for sitt lokale Fundament. Ønsker du arrangere Fundament hos deg? Er nysgjerrig og ønsker å se hva dette…

Les mer

Fundament deltakerkurs

Vi tror på en Gud som kaller alle mennesker nær til seg. Gjennom Jesu liv, død og oppstandelse kalles vi til å leve et nytt liv i etterfølgelse av Han. Her får vi være – og her får vi tjene. Det ser ulikt ut for ulike mennesker. Kanskje handler det for deg om å gå…

Les mer